JADWAL PRAKTEK

JADWAL PRAKTEK DOKTER


 

NAMA DOKTER SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
POLI KEBIDANAN POLIKLINIK EKSEKUTIF
Prof. DR. dr. Ichramsjah A. Rachman. SpOG
(K)
13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
dr. Ichnandy A. Rachman, SpOG FMAS CCD 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 08.00 – 12.00
dr. R.M Denny Dhanardono,MPH&TM,
SpOG(K)
10.00 – 12.00
dr. Fetty Miawaty, SpOG  11.00 – 13.00  11.00 – 13.00
dr. Wahyuni Saddang, SpOG 18.00 – 20.00
dr. Susana Suryadi, SpOG 16.00 – 18.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
POLI ANAK
dr. Siti Habsayh Masri, M.Ked(Ped). SpA 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 07.30 – 09.00

17.00 – 19.30

POLI BEDAH PLASTIK & REKONSTRUKSI
dr. Nilam Permatasari, BMEDSC, SpBP-RE 12.00 – 16.00 09.00 – 12.00
POLI LAKTASI
dr. Siti Habsayh Masri, M.Ked(Ped). SpA 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00
POLI KEBIDANAN
Prof.Dr.H.I. Oetama Marsis, SpOG (K) 17.00 – 21.00 18.00 – 20.00 17.00 – 19.00
dr. R.M Denny Dhanardono,MPH&TM,
SpOG(K)
08.00 – 12.00 08.00 – 12.00 08.00 – 10.00 08.00 – 11.00 08.00 – 12.00 09.00 – 12.00
dr. Ichnandy A. Rachman, SpOG FMAS CCD 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 12.00 – 13.00
dr. Fetty Miawaty, SpOG 17.30 – 19.30 17.30 – 19.30 19.00 – 21.00 17.30 – 19.30
dr. Marko Antonio Suprantiyo, SpOG 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 16.00 – 17.00 14.00 – 16.00
dr. Ferry Darmawan, SpOG Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian
dr. Galuh Anindya Tyagita, SpOG 16.00 – 19.00
dr. Raden Kusumadewi, SpOG 16.00 – 19.00
ANAK
dr. Pulung Silalahi, SpA 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00
dr. Siti Habsayh Masri, M.Ked(Ped). SpA 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
TUMBUH KEMBANG
dr. Trisna Desmiati, SpKFR Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian
POLI PENYAKIT DALAM
dr. Rithza Sjaharudin Harun, SpPD 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00 09.00 – 12.00
POLI ANDROLOGI
DR. dr. H. Indra G Mansur, DHES, SpAnd 15.30 – selsesai 15.30 – selesai
POLI BEDAH
dr. Indah Situmorang, SpB Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian Perjanjian
dr. Alfarina Herdianti, SpB 15.00 – 18.00 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 15.00 – 18.00
POLI ALERGI ( TERAPI BIORESONANSI )
dr. Isvetya Shandra 14.00-19.00 16.00-20.00
dr. Retno Wijayanti 15.00 – 19.00 18.30 – selesai PLI 16.00 – 18.00 08.00 – 10.00
POLI HIPNOTHERAPI
dr. Stephanus Putra Nurdin, MedHyp perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian
POLI OLAHRAGA
dr. Ade Tobing, SpKO perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian
POLI RADIOLOGI
dr. Christa Pamela, SpRad perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian perjanjian
POLI UMUM
Dokter Umum 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00

*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

*Poli Executive berada di Lantai 4

*Poli Regular berada di Lantai 1